Diweddariad Gwasanaeth MiPermit
Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)
Mae ychydig o oedi o ran ateb galwadau yn ein gwasanaeth cwsmeriaid. Os nad yw eich ymholiad yn frys anfonwch e-bost at help@mipermit.com.

Mae canolfan gwasanaeth cwsmeriaid MiPermit bron yn ôl i'w gael yn llawn, rydym ar agor 8am-6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gyda'ch amynedd a'ch cefnogaeth werthfawr, mae ein timau canolfannau galwadau brys wedi cynorthwyo 70,000 o aelodau'r cyhoedd ers cloi. Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl Awdurdodau Lleol wrth i'w rheolau a'u rheoliadau parcio esblygu.
Rydym yn monitro'r sefyllfa COVID-19 yn barhaus i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaeth di-dor i'n cwsmeriaid. Fodd bynnag, wrth i'r sefyllfa waethygu, efallai y bydd yn rhaid i ni leihau capasiti ein canolfan gwasanaethau cwsmeriaid, neu atal ein cymorth dros y ffôn.

Sylwch y bydd hyn ond yn effeithio ar ein gallu i ateb galwadau ffôn. Bydd ein gwefan, apiau ffonau clyfar, a gwasanaethau SMS i gyd yn rhedeg fel arfer.

Mae amharu sylweddol ar ein cymunedau. Fel cenedl, yn gweithio gyda'n gilydd, bydd addasiadau bach yn golygu y gallwn helpu i amddiffyn ein teuluoedd a'n ffrindiau.

Y Tîm MiPermit


Cyngor y Llywodraeth i staff y GIG am barcio'n ystod yr argyfwng hwn - Gov.uk